Tobias Harris with a dunk vs the Boston Celtics

Tobias Harris (Philadelphia 76ers) with a dunk vs the Boston Celtics, 05/11/2023